Společenství tvořící Křesťanský klub se pravidelně scházejí v průběhu celého akademického roku a nabízejí možnost mše svaté, modliteb, chval, duchovních rozhovorů, studia Bible, tematických přednášek a různých dalších aktivit. Akce se většinou konají v Modlitebně (v prvním mezipatře bloku 8 strahovských kolejí).

Podrobnosti najdeš na webovkách www.studentchurch.cz a nebo na www.ads.cvut.cz/ads/lokace/modlitebna.

V rámci Křesťanského klubu fungují také večery HOME, které jsou určené zejména všem hledajícím a lidem, kteří si chtějí rozšířit své obzory.

KONTAKT

Tomáš Höger
(+420) 733 627 429
timmotey@centrum.cz
Webová adresa: www.signaly.cz/kklub

Místo působení

Celé ČVUT