Milé studentky a milí studenti,

vítám vás na půdě Českého vysokého učení technického v Praze, nejstarší evropské technické univerzity a alma mater mnohých významných českých techniků. Mezi naše absolventy patří například František Křižík, František Josef Gerstner, Eva Jiřičná, Jan Mühlfeit, Zbyněk Frolík a mnoho dalších.

Univerzita představuje špičkové technické vysokoškolské pracoviště, což se přirozeně odráží na náročnosti studia jako takového. Odměnou za vynaložené úsilí vám ale může být vysoká poptávka po absolventech technických oborů na trhu práce i nadprůměrné finanční ohodnocení.

Na ČVUT se můžete účastnit také aktivit realizovaných studentskými kluby pod Studentskou unií, a to ať už za účelem zábavy nebo dalšího osobního rozvoje v praxi. Prostor pro růst, zejména v oblasti soft skills, vám během celého studia nabízí také Kariérní centrum ČVUT, které organizuje širokou škálu workshopů i individuálních služeb, jako je například osobnostní testování a mentoringový program.
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT vám zprostředkuje studijní a psychologickou poradnu a také volnočasové aktivity, jako jsou hudební a výtvarné dílny.

Věřím, že Průvodce prváka studentského klubu IAESTE vám ulehčí vstup do studentského života na ČVUT. A přeji vám, ať je vaše působení na univerzitě úspěšné a v pozitivním slova smyslu nezapomenutelné.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor ČVUT