Rektorát ČVUT je správním a administrativním útvarem rektora ČVUT. Připravuje podklady pro jeho rozhodování a součástí jeho činnosti jsou také správní a hospodářské záležitosti týkající se pracovišť a zařízení s celouniverzitní působností.

KONTAKT

tel.: (+420) 22435 1111

Místo působení

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Odbory, které na Rektorátu ČVUT najdete:

Odbor pro transfer technologií

Podporuje přenos znalostí a výsledků vědy do praxe. Náplní práce odborníků různých profesí, kteří sídlí na Rektorátě ČVUT, nebo v univerzitním inkubátoru ČVUT InQbay v Opletalově ulici v Praze 1, je vzdělávání, ochrana, správa a využití duševního vlastnictví a podpora inovací na ČVUT. Více informací najdete na www.transfer.cvut.cz.

 • Inkubátor ČVUT InQbay (více informací najdete na www.inqbay.cvut.cz) zajišťuje systematickou podporu nadějných podnikavců a zvyšuje tak jejich šance na úspěšný vstup do komerční sféry.
 • V co-workingovém prostředí pod vedení zkušených koučů a mentorů z praxe mohou rozvíjet své inovativní nápady a podnikatelské dovednosti
 • InQbay akademie nabízí vzdělávání nejen v oblasti ochrany a využití duševního vlastnictví, ale i rozvoj dalších byznysových kompetencí, jako např. tvorba strategie, finanční řízení, marketing a komunikace, personalistika.

Odbor PR a marketingu

Zde pro vás mohou být užitečné:

Kariérní centrum ČVUT zdarma zajišťuje osobní rozvoj a přípravu na kariéru pro studenty a absolventy (3 roky po ukončení studia). Naučí je soft skills, propojí studenty s firmami a pomůže mladým lidem lépe se poznat. V KC studenty nasměrují tam, kde to pro ně bude nejpřínosnější – ať už řeší práci, studium nebo osobní život.
www.kariernicentrum.cz

Služby KC:

 • semináře a workshopy
 • kariérní poradna
 • personální poradna
 • koučink
 • mentoring
 • osobnostní testování
 • knihovna osobního rozvoje
 • kurz Podnikni to

Informační centrum
www.cvut.cz/informacni-centrum-cvut

Služby IC:

 • kompletní informace o ČVUT a jeho součástech
 • prodej propagačních předmětů a oblečení s logem ČVUT
 • společně s Českou technikou – nakladatelstvím ČVUT spravujeme internetový obchod eobchod.cvut.cz/
 • prodáváme vstupenky na celouniverzitní akce, např. Reprezentační ples ČVUT a akce pořádané Studentskou unií ČVUT
 • jsme distribučním místem časopisů TecniCall a Pražská technika

Adresa: Budova Air House, Thákurova, 160 00 Praha 6

Odbor pro studium a studentské záležitosti

Odbor pracuje pod vedením prorektorky pro bakalářské a magisterské studium na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, budova B, 7. patro. Služby poskytuje studentům a absolventům ve třech základních oblastech: správní řízení, poradenství studentům se specifickými potřebami a poradenství všem studentům ČVUT v Praze:

 • řeší odvolací řízení proti rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, o neudělení ubytovacích stipendií, o poplatcích spojených se studiem (za delší studium, za studium v cizím jazyce)
 • ve správním řízení rozhoduje o uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace
 • administruje vedení Fondu studentských projektů
 • shromažďuje podklady pro udělování Cen ministra, Ceny rektora, nadačních příspěvků Ceny Josefa Hlávky, Nadačního fondu Stanislava Hanzla a další

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

CIPS pomáhá řešit problémy týkající se studia, jeho výběru nebo i samotného průběhu, také pomáhá při řešení osobních, rodinných, právních nebo i jiných problémů. www.cips.cvut.cz

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost

Nejvyšším stupněm vzdělání je vzdělání doktorské. ČVUT poskytuje doktorské vzdělání v řadě studijních programů. Absolventi doktorského studia jsou připraveni samostatně řešit i ty nejsložitější úlohy vědy, výzkumu a vývoje.

Doktorand:

 • studuje podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, zpravidla docenta nebo profesora.
 • je budoucím výzkumníkem, patří na své školicí pracoviště (ústav, katedru), má ve škole svoji pracovnu.
 • doktorandi studující česky dostávají stipendium.
 • někteří doktorandi se podílejí na výuce bakalářských a magisterských studentů.
 • ČVUT každoročně přiděluje doktorandům interní granty v celkové výši přes 100 milionů korun. Doktorandi z nich čerpají stipendia,prostředky na prezentaci svých výsledků na mezinárodních konferencích a další výdaje na svůj vlastní výzkum.
 • kontaktní osobou je Ing. Monika Vodičková (Monika.Vodickova@cvut.cz)

Odbor zahraničních vztahů

Nabízí studentům široký výběr možností studia na předních zahraničních univerzitách v zemích EU, Severní a Jižní Americe, Asii, Austrálii i v Africe. ČVUT umožňuje výjezdy do zahraničí pro více než 1000 studentů každý rok. www.cvut.cz/zahranicni-spoluprace

Pro studium v zahraničí máte následující možnosti:

Erasmus+ – studenti mají možnost vyjet studovat na evropské univerzity, se kterými má ČVUT uzavřenu smlouvu o výměně studentů. Seznam dohod najdete zde: mobility.cvut.cz. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí.

Studium ve Švýcarsku – studenti mají možnost studovat na švýcarských univerzitách, se kterými má ČVUT uzavřeny bilaterální dohody v rámci Swiss-European Mobility Programme. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam dohod najdete zde: portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/svycarsko/

Výjezdy mimo Evropu – v rámci bilaterálních dohod, které ČVUT podepsalo se zahraničními univerzitami, mohou studenti vyjet studovat na 1 nebo 2 semestry. Studenti neplatí na zahraniční univerzitě školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/

Studium v Kanadě (BCI) – ČVUT je členem skupiny zahraničních univerzit Bureau de Coopération Interuniversitaire, která poskytuje studentům možnost studia na 8 – 10 kanadských univerzitách z provincie Québec. Studenti neplatí školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/kanada-program-crepuq/seznam-univerzit/

Magalhaes Network (SMILE) – v rámci programu SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) má ČVUT uzavřeny bilaterální dohody s několika latino americkými univerzitami. Studenti neplatí školné a dostanou finanční příspěvek na pobyt v zahraničí. Seznam univerzit najdete zde: portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/
magalhaes-network-smile/

Program ATHENS – během celého studia mají studenti možnost se zapojit do týdenního výměnného programu ATHENS, který probíhá 2x ročně na vybraných zahraničních univerzitách v rámci EU. portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/athens/

 • Odbor interního auditu
 • Sekretariát rektora
 • Odbor právní
 • Sekretariát kvestora
 • Odbor výstavby a investiční činnosti
 • Odbor ekonomického řízení a controllingu
 • Odbor ekonomický a finanční
 • Odbor hospodářské správy
 • Archiv ČVUT (www.cvut.cz/archiv)
 • Odbor rozvoje
 • Odbor strukturálních fondů (www.cvut.cz/odbor-strukturalnich-fondu)
 • Odbor pro informační systém
 • Odbor správy budov Jugoslávských partyzánů