Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Posláním Střediska ELSA je zpřístupnit studium studentům a uchazečům o studium vzhledem k obtížím, které vyplývají z jejich:

 • zrakového postižení
 • sluchového postižení
 • pohybového postižení
 • specifické poruchy učení
 • poruchy autistického spektra
 • jiných obtíží – psychická porucha nebo onemocnění, narušená jazyková, řečová nebo jiná komunikační schopnost, nebo chronické somatické onemocnění.

V závislosti na studentových specifických potřebách Středisko ELSA zajišťuje mimo jiné:

 • zpřístupnění studijní literatury
 • nácvik prostorové orientace
 • vizualizační a zapisovatelský servis
 • tlumočení do znakového jazyka
 • studijní i osobní asistenci
 • individuální výuku
 • prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací a další režimová opatření.

Středisko ELSA disponuje speciálními technickými pomůckami a asistivními technologiemi, které v případě potřeby studentovi zapůjčí. Pracovníci poskytují odborné a speciálně pedagogické poradenství.

KONTAKT

(+420) 224 358 463
stredisko@elsa.cvut.cz
Webová adresa: www.elsa.cvut.cz

Místo působení

Pracoviště Bechyňova
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 (Studentský dům, prostory CIPS)
(+420) 224 358 463
Mgr. Barbora Čalkovská – vedoucí střediska
calkovska@elsa.cvut.cz

Pracoviště Trojanova
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
(katedra matematiky FJFI)
(+420) 224 358 543