Zápočet

Zápočet předchází každé zkoušce. Je ti udělen tvým vyučujícím (většinou cvičícím), pokud splníš stanovené podmínky (docházka, domácí úkoly, semestrální práce…). O neudělení zápočtu pak s konečnou platností rozhoduje vedoucí katedry/ústavu. Máš-li předmět zapsaný podruhé, můžeš zkusit požádat o uznání předchozího zápočtu, pokud jsi ho získal.

Zkouška

Zkoušku při neúspěchu můžeš opakovat, a to až dvakrát. Třetí pokus však máš jen v případě, že ti zbývá dostatek tzv. „žolíků“. Těch dostaneš při prvním zápisu celkem SDS x 2, kde SDS (standardní doba studia) je počet roků akreditovaného studijního programu.

Klasifikačním stupněm F jsi ohodnocen(a) také v případě, že se k zapsané zkoušce nedostavíš (a neomluvíš se) nebo nepřijmeš známku. Nepokládáš-li zkoušku za objektivní, můžeš požádat vedoucího katedry/ústavu o konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Za určitých podmínek ti děkan fakulty na základě tvé žádosti může uznat dříve vykonanou zkoušku (například při přestupu mezi studijními obory).

Jak se na ČVUT známkuje?

Vysokoškolská známka
A B C D E F(ail)

Nezvládneš-li zkoušku v daném semestru (tedy vypsaných termínech pro něj), můžeš si předmět zapsat podruhé, potřetí to ale nejde.