Student může zanechat studia kdykoli, bez udání důvodů. Tuto skutečnost může písemně oznámit studijnímu (pedagogickému) oddělení. Fakulta ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Tvé studium je tedy u konce, pokud:

  • nezískáš dostatečný počet kreditů pro daný semestr/akademický rok,
  • dvakrát zapíšeš a nezakončíš povinný předmět,
  • fakultě bylo doručeno tvé písemné oznámení o zanechání studia,
  • nabude právní moci rozhodnutí o ukončení studia/vyloučení ze studia,
  • ČVUT oznámí zrušení tvého studijního programu,
  • vykonáš státní závěrečnou zkoušku.

Při nezdaru nepropadáš – není možnost ročník opakovat, musíš opět nastoupit do prvního.

Ale neboj se neúspěchu. Pokud se ti nevydaří studovat na ČVUT nebo dané fakultě, může to znamenat, že je pro tebe určená jiná kariérní cesta. A zkusit více vysokých škol nebo oborů rozhodně není na škodu, pokud třeba zjistíš, že to, co současně studuješ, není pro tebe. Navíc, absolvované roky tady nejsou ztraceny – stejně tak může děkan na základě tvé žádosti uznat úsek studia nebo předměty z jiné vysoké školy, pokud od absolvování neuplynulo více než pět let.

V rámci ČVUT lze požádat o přestup na jinou fakultu, a to u děkana fakulty, která tě přijala. Na základě žádosti můžou být uznané některé předměty, které jsi absolvoval(a).

Při hledání sebe sama měj však na paměti třeba to, že od 26 let si musíš sám(sama) platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok na zlevněné jízdné MHD.

Maximální doba studia na ČVUT se rovná dvojnásobku standardní doby dané studijním plánem programu/oboru, přičemž se započítávají všechna přerušení. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než je standardní doba, pak ale musíš platit poplatky, a podle současného scénáře ubytování se ti snižují šance na získání koleje.

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu a zapisovat si předměty. Když se ti nehodí čas nějakého cvičení, můžeš se domluvit s cvičícím jiného termínu, pokud není kapacita vyčerpaná.