Studijní oddělení je místo, kde ti bude vydáno potvrzení o studiu a kde vyřídíš i další studijní záležitosti. Vždy ho navštěvuj s průkazem studenta nebo jiným dokladem totožnosti. Rádi tam také zodpoví tvé dotazy ke studiu. Obrátit se můžeš i na Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS).