Prospěchové stipendium získáš, pokud je vážený průměr tvých známek nižší nebo roven 1,50. Zároveň musíš mít klasifikovány alespoň čtyři předměty a získat minimálně třicet kreditů za semestr. (Vyhodnocuje-li se na tvé fakultě jednou za rok, je třeba absolvovat určitý počet předmětů a získat šedesát kreditů.) A navíc, pokud si takový průměr udržíš, máš šanci uzavřít své studium získáním červeného diplomu.

Pokud máš adresu trvalého bydliště v jiném okrese než je tvá škola, získáš v prvním studijním programu ubytovací stipendium, a to automaticky. Je zpětně vypláceno každé čtvrtletí.

Účelová stipendia máš šanci získat jako odměnu za své aktivity, třeba vědecké zásluhy nebo reprezentaci ČVUT. Jsou také vydávána například jako podpora cesty na zahraniční konferenci. Výjimečně může být také uděleno v případě tvé mimořádně tíživé sociální situace nebo jako příspěvek na ubytování a v některých dalších případech. Například na FEL se v roce 2014 na jaře vyhlašovalo Velikonoční stipendium pro studenty, kteří jsou rodiči. Účelová stipendia připisuje děkan fakulty nebo rektor.

Další příležitostí k obdržení příspěvku od školy je například studium v zahraničí. Podrobnosti o tom, na která stipendia máš nárok a jak je získáš, najdeš ve Stipendijním řádu ČVUT.

ČVUT zároveň spolupracuje s mnoha firmami a podniky, které poskytují stipendia pro studenty. Studenti mají také možnost získat finanční podporu z nadací Preciosa, Nadačního fondu Stanislava Hanzla, Hlávkovy nadace a další.