Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. V průběhu zkouškového období může být studium přerušeno pouze ze závažných důvodů. Minimální doba přerušení je jeden semestr. Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba, která spolu se standardní dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia danou Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT. Máš povinnost se v daném termínu opětovně zapsat do studijního programu. Pokud tak neučiníš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně neomluvíš, tvé studium se ukončuje. V době přerušení studia nemáš podle zákona status studenta, nemáš tedy právo vykonávat zkoušky, získávat zápočty ani zúčastňovat se výuky. Rovněž nemáš nárok ubytovat se na kolejích, stravovat se v menzách se studentskou slevou, získat stipendium, ani nárok na další sociální výhody.