Bílá kniha je hovorové označení pro knížku, která obsahuje základní informace o studiu na tvé fakultě. Má několik častí: organizační řády ČVUT a fakult, studijní plány, osnovy předmětů, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, Disciplinární řád ČVUT, Stipendijní řád ČVUT a řády fakult. Knihu lze koupit na některých studijních odděleních, jsou ale fakulty, které ji už netisknou v klasické papírové podobě – vždy ji najdeš na bilakniha.cvut.cz.