Úvodní informace

Pověřená řízením:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc..

Adresa:
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6

Webová adresa: 
www.muvs.cvut.cz

Sociální sítě:

Studijní oddělení:

Vedoucí studijního oddělení:
Ing. Libor Cupal (+420) 224 353 16
libor.cupal@cvut.cz

Bufet se nachází se v mezaninu budovy, vlevo za recepcí. Všechny vyhlášky, předpisy a formuláře ke stažení nalezneš na webových stránkách MÚVS.

Informace pro studenty jsou též na nástěnkách u studijního oddělení.

Charakteristika organizace

Masarykův ústav vyšších studií

Vysokoškolský ústav založený v dubnu 1992 navázal na tradici Vysoké školy obchodní, která od roku 1919 tvořila součást ČVUT a byla první ekonomickou vysokou školou v meziválečném Československu. Těžiště jeho činnosti spočívá ve výuce ekonomických a pedagogických oborů, úzce provázaných se specifiky technické univerzity. Bakalářský a navazující magisterský studijní program ekonomického zaměření je na MÚVS možno studovat v akreditovaných studijních programech i v angličtině. Vedle prezenčního a kombinovaného studia ekonomických disciplín, zaměřených na řízení průmyslových podniků a unikátním osvojením praktických znalostí moderních technologií, zvyšuje MÚVS možnost uplatnění absolventů ČVUT formou kombinovaného studia ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Jako jedno z mála pracovišť v České republice připravuje učitele technických předmětů pro střední školy. MÚVS udržuje vysokou úroveň jazykové přípravy svých absolventů a nabízí širokou škálu programů celoživotního vzdělávání.

Areál

Výuka probíhá v sídle MÚVS v ulici Kolejní 2a, v Praze Dejvicích, a v posluchárnách ČVUT v budově ČVUT – CIIRC (ul. Jugoslávských partyzánů
1580/3, 160 00 Praha 6).

V prvním nadzemním podlaží budovy najdeš kavárnu, kde si můžeš zakoupit menší občerstvení – bagety, saláty, těstoviny… V budově jsou také automaty na nápoje a občerstvení.

Studium

Rozvrh

Tvůj rozvrh je pevně daný. Můžeš si také vybrat něco navíc z nabídky aktuálně vypsaných (povinně) volitelných předmětů.

Studium cizích jazyků

Budeš studovat především angličtinu. Tvojí výhodou je, že můžeš navázat na svoji dosavadní znalost. Do skupiny budeš zařazen podle výsledku orientačního testu, který absolvuješ po zápisu před začátkem semestru. Ve vyšším ročníku si pak můžeš přibrat ještě další cizí jazyk (francouzštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu). Můžeš také chodit na jazykové kurzy na specializovaném oddělení jazykové výuky JASPEX.

Spolupráce se školou

Pokud během studia dosáhneš publikovatelných odborných výsledků, můžeš je vhodně uplatnit při účasti na konferencích.

Během akademického roku se můžeš zapojit do kulturních, společenských a odborných akcí jako brigádník oddělení marketingu.

Užitečné odkazy

mail.cvut.cz – přístup ke školnímu emailu, kam ti budou chodit oficiální oznámení. Avšak není tvou povinností mít mail ČVUT, můžeš i nadále využívat svůj soukromý, který je registrovaný v systémech ČVUT.
muvs.cvut.cz
Anglický FB profil: facebook.com/MIASctu/