Úvodní informace

Děkan:
prof. Mgr. PETR PÁTA, Ph.D.

Proděkan pro bak. studium:
doc. Ing. JIŘÍ JAKOVENKO, Ph.D.

Adresa:
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 – Nové Město

Otevírací doba budov:
Po-Pá 6:00 – 21:00

Webová adresa: 
www.fel.cvut.cz

Sociální sítě:
Facebook: @CVUTFEL
Instagram: @CVUTFELPRAHA
Twitter: @CVUTFEL
Linkedin: linkedin.com/school/cvutfel
Youtube: /user/CVUTFEL

Studijní oddělení:

Vedoucí studijního oddělení:
Ing. HELENA ŠISLEROVÁ (+420) 224 353 971
vedoucipeo@fel.cvut.cz

Areál

Studium se odehrává celkem ve dvou lokalitách, jedna z nich je v kampusu ČVUT v Dejvicích. Na Karlovo náměstí se z Dejvic dostaneš nejrychleji metrem, zeleným (A) a pak žlutým (B), nebo také přímo tramvají č. 18 (ze zastávek Lotyšská, resp. Vítězné náměstí).

Technická 2, Praha 6

Zde tvá fakulta sídlí, je to budova v Dejvickém kampusu. Ve tvém rozvrhu bude mít označení T2. Druhá polovina monobloku z 60. let náleží Fakultě strojní. Najdeš zde ty nejdůležitější věci, například studijní oddělení – když vejdeš hlavním vchodem, vydej se doleva. Nachází se zde 11 ze 17 kateder fakulty, děkanát a další složky fakulty, které jen tak nepostřehneš, ale bez kterých by to všichni brzo poznali. Můžeš také využít bufet v prvním patře budovy.

Studovny

Studovnu s občerstvením najdeš, půjdeš-li přízemím hlavní chodbou směrem na Fakultu strojní. Často tam potkáš kamarády z jiných fakult. Do počítačové studovny se dostaneš se svým průkazem studenta. Je to místnost T2:A4-404.

Šatna

Od začátku října do konce dubna využij pro odložení bundy nebo zavazadla šatnu v suterénu budovy, stačí se vydat směrem od vchodu po schodech vlevo dolů. Otevírací doba je od 7:00 do 19:15.

Karlovo náměstí 13

Označení ve tvém rozvrhu: KN. Sídlí zde 4 katedry (kybernetiky, řídicí techniky, počítačů a počítačové grafiky a interakce); dvě hlavní posluchárny mají i jméno: Zengerova (dříve K1, nyní KN:E-107) a Šrámkova (dříve K9, nyní KN:E-301). Poblíž Zengerovy posluchárny, ve které se, mimochodem, konají občasné koncerty, najdeš malý bufet.

Jugoslávských partyzánů 3

Označení ve tvém rozvrhu: JP. V prvním ročníku tu výuku asi rozvrhovanou mít nebudeš. V pátém patře budovy „B“ tu však najdeš katedru matematiky a katedru ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Budova FEL ČVUT v Dejvicích (březen 2020, foto: P. Neugebauer, SVTI)

Učební středisko TEMEŠVÁR

Ve středisku u přehrady Orlík neprobíhá výuka, ale pořádají se tady výjezdní zasedání, semináře, kurzy i neformální setkání. Nabízí i sportovní vyžití.

Studium

K nejtěžším předmětům patří matematika, programování, fyzika či elektrické obvody. Doporučujeme ti, abys nepodceňoval(a) výuku již od prvních týdnů semestru. Pokud studium v první ročníku nezvládáš, není od věci si odepřít časově náročnější koníčky a brigády. Tvůj program je tvořen obory, v průběhu druhého semestru budeš vyzván(a) k výběru jednoho z nich.

Pro několik studijních programů nabízí fakulta možnost kombinovaného nebo dálkového studia, výuka probíhá obvykle jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní.

Výuka jazyků

Povinným jazykem ve všech bakalářských studijních programech je angličtina. Čeká tě z ní zkouška, požadavky se mohou lišit u jednotlivých programů. Více na jazyky.fel.cvut.cz

Kdo ti může pomoci?

  • doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan pro bakalářské studium (prodekan.bak@fel.cvut.cz), místnost: T2:A3-21i
  • doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské studium, studium v angličtině, kombinované studium, výběrové studium (prodekan.mag@fel.cvut.cz), místnost: T2:A3-21i

Užitečné weby

Rozvrhy, studijní plány, zápis tělesné výchovy, diskuzní fórum a mnohé další informace jsou na stránkách: fel.cvut.cz/education/souhrn.html
O dění na fakultě se také dozvíš na Facebooku: facebook.com/CVUTFEL