Fakulta architektury
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta dopravní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta informačních technologií
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Masarykův ústav vyšších studií